DMA R K Puram

Chairman

Shri A.N Vijayan

DMA R.K Puram

Address: 209, Sector – 1, RK Puram New Delhi N/A DMA – R.K Puram

Phone: 9650169693, 011-26162579

Email: anvijayan07@gmail.com


Vice Chairman

Shri M.K. Vijayakumaran

DMA R.K Puram

Address: 197, Sector 1, R.K. Puram New Delhi 110 022 DMA – R.K Puram

Phone: 9868187598

Email: emkayvk@hotmail.com


Secretary

Shri O. Shaji Kumar

DMA R.K Puram

Address: 212, Munirka, New Delhi 110067 DMA – R.K Puram

Phone: 9810544738

Email: othayothshaji@gmail.com


Joint Secretary

Rathnakaran

DMA R.K Puram

Address: 7, Sector – III, R K Puram New Delhi N/A DMA – R.K Puram

Phone: 9312327452

Email: ratan.knambiar@gmail.com


Joint Secretary

V S Prabhalakumar

DMA R.K Puram

Address: N 275 Sector – I, R K Puram New Delhi N/A DMA – R.K Puram

Phone: 9868117117, N/A
Email: vsp-bsnl@yahoo.com


Treasurer

Reghunathan Pillai K

DMA R.K Puram

Address: 656 Sector – V, RK Puram New Delhi N/A DMA – R.K Puram

Phone: 9868102046, 011-26192952

Email: reghuvolga@gmail.com


Joint Treasurer

MD Pillai

DMA R.K Puram

Address: 251 Sector – 1, R K Puram New Delhi N/A DMA – R.K Puram

Phone: 9868102829, 011-26108007

Email: mdp662000@yahoo.com


Internal Auditor

Ramesan P V

DMA R.K Puram

Address: 1115 Sector – IV, R K Puram New Delhi N/A DMA – R.K Puram

Phone: 9968274839, 011-26193957

Email: rameshan64@gmail.com

Women’s Wing Convener

Asha Arumugam

DMA R.K Puram

Address: 785 Sector – IV, RK Puram New Delhi N/A DMA – R.K Puram

Phone: 9540671080, 011-26176004

Email: aranya_a@yahoo.in


Women’s Wing Joint Convener

Smt Vidya Nambiar

DMA R.K Puram

Address: RK Puram New Delhi N/A DMA – R.K Puram


Women’s Wing Joint Convener

Smt. Deepamani M

DMA R.K Puram

Address: RK Puram New Delhi N/A DMA – R.K Puram