DMA Paschim Vihar

Chairman

MR. CHACKO V.J.

DMA Paschim Vihar Area

Address: 646 /GH-14, Paschim Vihar, New Delhi

Phone: 9810375376

Email: chackovj646@gmail.com


Vice Chairman

MR. K.N. SHASHI

DMA Paschim Vihar Area

Address: A-2/3, Anuradha Apt., Paschim Vihar, New Delhi

Phone: 9899232555

Email: knshashi@ymail.com


Secretary

J Somanathan

DMA Paschim Vihar Area

Address: 103/GH-8, Paschim Vihar, New Delhi

Phone: 9717999482

Email: js.nathan@hotmail.com


Joint Secretary

Shri. MR.THOMAS P.G.

DMA Paschim Vihar Area

Address: 189/GH-8, Paschim Vihar, New Delhi

Phone: 9818154350

Email:


Joint Secretary

MRS.GEETHA ANAND

DMA Paschim Vihar Area

Address: 279, GH-4, Meera Apt, Paschim Vihar, New Delhi

Phone: 9810348848

Email: 


Treasurer

Aniyankunju George

DMA Paschim Vihar Area

Address: A2B/60A, Ekta Apt., Paschim Vihar, New Delhi

Phone: 9810343877

Email: abel.aniyan@gmail.com


Joint Treasurer

MR. KAILASH NATH

DMA Paschim Vihar Area

Address: 119-C/A-1, Paschim Vihar, New Delhi

Phone:9971903040


Internal Auditor

MR. JOSEPH MATHEW

DMA Paschim Vihar Area

Address: 357/GH-5&7, Paschim Vihar, New Delhi

Phone:9350623468

Email:

Women’s Wing Convener

Smt Lakshmi Raman

DMA Paschim Vihar Area

Address: H.No. 484/GH-14, Paschim Vihar, New Delhi-110087

Phone: 9871693779

Email: raman.lakshmi@licindia.com


Women’s Wing Joint Convener

MRS. ANANDA LEELA SHASHI

DMA Paschim Vihar Area

Address: A-2/3, Anuradha Apt., Paschim Vihar, New Delhi

Phone: 9873250851


Women’s Wing Joint Convener

MRS. PRIYA PRAVEEN

DMA Paschim Vihar Area

Address: 758/GH-5&7, Paschim Vihar, New Delhi

Phone:9868021204