DMA Mayur Vihar Phase II

Chairman

Shri. M L Bhojan

DMA Mayur Vihar Phase II Area

Address: 

Phone:  93505 67975

Email: MLbhojan@yahoo.com


Vice Chairman

Shri V K Chandran

DMA Mayur Vihar Phase II Area

Address: 

Phone: 9810749683

Email:  chandran7b@yahoo.co.in


Secretary 

Shri. Prasad  K Nair

DMA Mayur Vihar Phase II Area

Address:

Phone:  9818265337

Email: tourkrishnakripa@gmail.com


Joint Secretary

Shri. .  Adv Manoj H Nair

DMA Mayur Vihar Phase II Area

Address:

Phone: 9811202669

Email: manoj1669@gmail.com


Joint Secretary

Shri Cibichen M L

DMA Mayur Vihar Phase II Area

Address: 

Phone: 8076115858

Email: cibichenemmel@gmail.com


Treasurer

Shri. C P Mohanan

DMA Mayur Vihar Phase II Area

Address: 

Phone: 9953494417

Email:  mohanan.cpm@gmail.com


Joint Treasurer

Shri Johney Thomas

DMA Mayur Vihar Phase II Area

Address:

Phone: 9311001147

Email: dinil21@yahoo.com


Internal Auditor

Shri. Sanil C P

DMA Mayur Vihar Phase II Area

Address:

Phone: 9810476436

Email: cpsa40@gmail.com

Women’s Wing Convener

Ms. Anitha Unnikrishnan

DMA Mayur Vihar Phase II Area

Address:

Phone: 8860810620

Email: Anita_unnikrishnan@yahoo.co.in


Women’s Wing Joint Convener

 

DMA Mayur Vihar Phase II Area

Address:


 

Women’s Wing Joint Convener

Smt 

DMA Mayur Vihar Phase II Area

Address: