DMA Vikaspuri Hastal

Chairman

Shri. Venkitachalam M.R.

DMA Vikaspuri ‘ Hastal Area

Address: H.No. 46B, GG1, Vikaspuri, New Delhi-110018

Phone: 9811610754

Email: cchallam@hotmail.com


Vice Chairman

Mr.G.Remasan

DMA Vikaspuri ‘ Hastal Area

Address: 48B, Raksha Vikas Apt, Vikaspuri New Delhi 110059 DMA – Vikaspuri Hastal

Phone: 9873271632


Secretary

Mrs. Jessy Baby

DMA Vikaspuri ‘ Hastal Area

Address: 813 LIG Flats, Hastsal New Delhi 110018 DMA – Vikaspuri Hastal

Phone: 9560388821/9310685360,

Email: babyjessy68@gmail.com


Joint Secretary

Mr. Unnikrishnan Nair

DMA Vikaspuri ‘ Hastal Area

Address: 84 LIG Flats, Hastsal, New Delhi -110059

Phone:9871412580

Email: unnik.delhi@gmail.com


Joint Secretary

Shri Rohit R Nair

DMA Vikaspuri ‘ Hastal Area

Address: 539, DDA Flats, Group-I, Hastsal Nw Delhi 110018

Phone: 8860932076

Email: rohitrnair539@gmail.com


Treasurer

Shri. Suresh Divakaran

DMA Vikaspuri ‘ Hastal Area

Address: 80 C, JG-III, Vikaspuri New Delhi 110059

Phone: 9999579203

Email: sureshds11@gmail.com


Joint Treasurer

Shri. Rajesh Kumar M.R

DMA Vikaspuri ‘ Hastal Area

Address: 372 JG-2, 2ND Floor, Vikaspuri, New Delhi-110018

Phone: 9811774096

Email: rajesh.mr22@gmail.com


Internal Auditor

Shri M G Rajasekharan Nair

DMA Vikaspuri ‘ Hastal Area

Address: 96 Paramarth Apart. Vikaspuri New Delhi 110018

Phone: 9810073105

Email: rajnair28@gmail.com

Women’s Wing Convener

Ms. Sreelatha Gopinath

DMA Vikaspuri ‘ Hastal Area

Address: 80 C, JG-III, Vikaspuri, New Delhi-110018

Phone: 9650205092

Women’s Wing Joint Convener

Mrs. PHILOMINA MATHEW

DMA Vikaspuri ‘ Hastal Area

Address: 776 LIG Flats, Hastsal, New Delhi -110018

Phone: 9971150895


Women’s Wing Joint Convener

Mrs. SINDHU SURESH

DMA Vikaspuri ‘ Hastal Area

Address: 80 C, JG-III, Vikaspuri, New Delhi-110018

Phone: 9711392625