DMA Palam Manglapuri

Chairman

Shri Jayaprakash P.D.

DMA Palam – Mangalapuri Area

Address: H-4/12 Mahavir Enclave, Dwaraka, New Delhi-110 045

Mob : 813073 5228, 892960 5228
E-mail:- Jaypeekylm@gmail.com


Vice Chairman

Shri  Anilkumar S

DMA Palam – Mangalapuri Area

Address: 56-A DDA JANATA FLAT PALAM MANGLA PURI NEW DELHI-110045

Phone: 9958508763

Email : kumaranil994@gmail.com


Secretary

Shri Ananthakrishna Pillai

DMA Palam – Mangalapuri Area

Address: D1/46.Street No.7.Mahavir Enclave, Dwaraka.New Delhi-45.

Mob: 9560222634

Email: ananthakrishnapillai48@gmail.com


Joint Secretary

Shri Philip P Varghese

DMA Palam – Mangalapuri Area

Address:

8-B, DDA Janta Flats, Palam Manglapuri, New Delhi-110045.

Mob:- 9717840728

Email:varghesep841@gmail.com


Joint Secretary

Shri Unnikrishna Menon

DMA Palam – Mangalapuri Area

Address: 57-A, DDA Janta Flats, Gate No.5, Mangla Puri, Palam, New Delhi-110045.

Mob:- 9560599272

Email: unnikm2016@gmail.com


Treasurer

Shri Rajesh Kumar

DMA Palam – Mangalapuri Area

Address: House No 138, Dreamland Apartments Pocket 10, Dwarka Sector 1A, New Delhi 110045
Mob: 9999894647
Email: rajesh.asha@gmail.com


Joint Treasurer

Shri R. Mahadasan

DMA Palam – Mangalapuri Area

Address: G 129A U G F No 02, Bharat Apartment, Old som bazar Road, Mahaveer Enclave, Palam 
Mob: 8750274969
Email: R.Mahadasan @gmail.Com


Internal Auditor

Shri Sajeev V

DMA Palam – Mangalapuri Area

Address: R/o- RZ-D-1/80, Gali No. 7, Mahavir Enclave, Palam, PIN 110045

Mob. 8383981455, 9868885632
Email: sajeev.kamalamma@gmail.com

Women’s Wing Convener

Smt. Seema Jolly

DMA Palam – Mangalapuri Area

Address: D3/7B&7C, Second Floor, Gali No 8 Mahavir Enclave, New Delhi -110045

Phone:

Email– lissyjolly32@gmail.com


Women’s Wing Joint Convener

Smt. Daisy Babu

DMA Palam – Mangalapuri Area

Address: : 45-B DDA JANTA FLATS MANGALAPURI, Palam, New Delhi-45
Mob: 8527950263

Email:


Women’s Wing Joint Convener

Smt.  Sindhu TM

DMA Palam – Mangalapuri Area

Address: RZ A 45, 3rd Floor, Mandir Marg, Mahavir Enclave, Palam, New Delhi
Mob : 9711711654
Email: bhagya2003@gmail.com